Accounting

Accounting – Fiduciaire

Wij voeren uw boekhouding of kijken ze op periodieke basis na, verzorgen tal van wettelijke formaliteiten en bereiden uw BTW-aangiften voor. Dat alles gebeurt volgens de regels van de kunst, om onaangename verrassingen bij latere fiscale controles te vermijden.

Dankzij onze methodologie, onze gespecialiseerde software en onze grondige kennis van uw onderneming, voeren wij een kritische analyse van uw rekeningen uit, stellen wij uw interne en exerne jaarrekening samen én maken wij alle relevante fiscale bijlagen op.

Onze meerwaarde

Samen met onze fiscale en juridische specialisten bereiden wij ook uw aangifte in de personenbelasting en vennootschapsbelasting voor en stellen wij ontwerpen op van uw juridische en sociale documenten, zoals notulen van de raden van bestuur en de algemene vergadering.

Op basis van een professionele analyse van uw jaarrekening vertalen wij uw cijfers naar tendenzen en adviezen. Wij reiken u voldoende inzichten aan opdat u met kennis van zaken verder aan uw strategie kan werken en het vertrouwen van uw belangrijkste partners – klanten, werknemers, banken, enzovoort – kan vernieuwen.